კვარტალური ინფორმაციაკვარტალური ინფორმაცია

წელი კვარტალი გადმოწერა
2018 II კვარტალი გადმოწერა
2018 III კვარტალი გადმოწერა
2018 IV კვარტალი გადმოწერა
2019 I კვარტალი გადმოწერა
2019 II კვარტალი გადმოწერა
2019 III კვარტალი გადმოწერა
2019 IV კვარტალი გადმოწერა
2020 I კვარტალი გადმოწერა
2020 II კვარტალი გადმოწერა
2020 III კვარტალი გადმოწერა
2020 IV კვარტალი გადმოწერა
2021 I კვარტალი გადმოწერა
Equfin Holdings
ccloan Ukraine
Mistercash Ukraine
ccloan spain
GiFund