ბიზნეს სესხის განაცხადიტექნიკური სამუშაოებიდან გამომდინარე განაცხადის შევსება დროებით შეზღუდულიაბიზნეს სესხის განაცხადი* აღნიშნული ველების შევსება არის სავალდებულო